Bạn đang ở đây

Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: 
Xây dựng
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 957/QĐ-BXD
Ngày BH: 
Thứ ba, Tháng 9 29, 2009
File gắn: