Bạn đang ở đây

Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà Đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng-Chuyển giao

Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 6 26, 2015