Bạn đang ở đây

Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò,khai thác,chế biến và sử dụng quặng vàng,đồng,niken,molipđen Việt Nam đến năm 2015,có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: 
Môi trường
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT
Ngày BH: 
Thứ năm, Tháng 6 5, 2008