Bạn đang ở đây

Luật xây dựng

Lĩnh vực: 
Xây dựng
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 50/2014/QH13
Ngày BH: 
Thứ tư, Tháng 6 18, 2014
Loại văn bản: 
1.Luật