Bạn đang ở đây

Luật tài nguyên nước

Lĩnh vực: 
Môi trường
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 08/1998/QH10
Ngày BH: 
Thứ tư, Tháng 5 20, 1998
Loại văn bản: 
1.Luật