Bạn đang ở đây

Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: 
PCCC
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 40/2013/QH13
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 11 22, 2013
Loại văn bản: 
1.Luật