Bạn đang ở đây

Luật phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: 
PCCC
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 27/2001/QH10
Ngày BH: 
Thứ bảy, Tháng 9 8, 2001
Loại văn bản: 
1.Luật