Bạn đang ở đây

Luật kinh doanh bất động sản

Lĩnh vực: 
Đất đai
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 66/2014/QH13
Ngày BH: 
Thứ ba, Tháng 11 25, 2014
Loại văn bản: 
1.Luật