Bạn đang ở đây

Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: 
Đăng ký kinh doanh
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 23/2012/QH13
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 11 20, 2015
Loại văn bản: 
1.Luật