Bạn đang ở đây

Luật Doanh nghiệp 2014

Lĩnh vực: 
Đăng ký kinh doanh
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 68/2014/QH13
Ngày BH: 
Thứ tư, Tháng 11 26, 2014
Loại văn bản: 
1.Luật