Bạn đang ở đây

Luật đất đai

Lĩnh vực: 
Đất đai
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 45/2013/QH13
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 11 29, 2013
Loại văn bản: 
1.Luật