Bạn đang ở đây

Luật bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: 
Môi trường
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Luật số 55/2014/QH13
Ngày BH: 
Thứ hai, Tháng 6 23, 2014
Loại văn bản: 
1.Luật