Bạn đang ở đây

Hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã

Lĩnh vực: 
Đăng ký kinh doanh
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT
Ngày BH: 
Thứ hai, Tháng 5 26, 2014
Loại văn bản: 
2.Thông tư