Bạn đang ở đây

Ban hành Quy định về trình tự,thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Lĩnh vực: 
Môi trường
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 9 19, 2003
File gắn: