Bạn đang ở đây

Ban hành Quy định trình tự,thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Tỉnh ban hành
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 4 29, 2016