Bạn đang ở đây

Ban hành một số chính sách phát triển y tế theo Nghị quyết số 93/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Tỉnh ban hành
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND
Ngày BH: 
Thứ tư, Tháng 1 21, 2015