Bạn đang ở đây

Các ưu đãi

Thuế Xuất, Nhập Khẩu

ƯU ĐÃI THUẾ NHẬP KHẨU

Thuế thu nhập doanh nghiệp

I. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Đối với dự án đầu tư mới:

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

I. MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

Đăng kí nhận Các ưu đãi