Bạn đang ở đây

Quy hoạch xây dưng, đô thị

1- Quy hoạch xây dựng vùng Thủ Đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 768/QĐ-TTg 2- Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến QL1A đi qua tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định số 654/QĐ-UBND 3- Quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường tỉnh 293( Đoạn từ thành phố Bắc Giang đến điểm giao với QL 279) tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 Quyết định số 651/QĐ-UBND 4- Phê duyệt Quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn- Hà Nội- TP Hồ Chí Minh- Mộc Bài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030( Tham gia hành lang xuyên Á Nam Ninh- Singapore) Quyết định số 343/QĐ-TTg 5- Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động Quyết định số 831/QĐ-UBND 6- Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang Quyết định số 1148/QĐ-UBND 7- Phê duyệt Danh mục các dự án Khu đô thị mới công bố lựa chọn Chủ đầu tư năm 2016 Quyết định số 289/QĐ-UBND 8- Phê duyệt điều chỉnh... Xem tiếp