Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2008- 2020 huyện Lục Nam

1- Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 về Quyết Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Lục Nam giai đoạn 2008-2020

Quyết định chi tiết