Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2007-2020 huyện Yên Thế

1- Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 về Quyết Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Yên Thế giai đoạn 2007-2020

Quyết định chi tiết