Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2007- 2020 huyện Tân Yên

1- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 về Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của huyện Tân Yên giai đoạn 2007- 2020