Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2007-2020 huyện Lục Ngạn

1- Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007-2020