Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2007-2020 huyện Việt Yên

1- Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 về Quyết Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2007-2020

Quyết định chi tiết