Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2007-2020 huyện Hiệp Hòa

1- Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về Quyết Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2007- 2020

Quyết định chi tiết