Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2007-2020 huyện Lạng Giang

1- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 về Quyết Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Lạng Giang giai đoạn 2007- 2020.