Bạn đang ở đây

Giá thuê đất

 

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH
PHI NÔNG NGHIỆP TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2015-2019)
( Đất chưa bao gồm chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật )
Đơn vị tính: đồng/m2/năm
TT ĐỊA BÀN  GIÁ ĐẤT (QĐ 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014) Đơn giá thuê đất
1 Thành phố Bắc Giang    
- Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng 650,000                                                    7,800
- Cụm công nghiệp Xương Giang 1 2,000,000                                                 24,000
- Cụm công nghiệp Xương Giang 2 1,500,000                                                 18,000
- Cụm công nghiệp Dĩnh Kế 2,000,000                                                 24,000
- Cụm công nghiệp Thọ Xương 1,500,000                                                 18,000
2 Huyện Việt Yên                                 650,000                                                    7,800
3 Huyện Hiệp Hoà 600,000                                                    5,760
4 Huyện Lạng Giang 450,000                                                    5,400
5 Huyện Yên Dũng 650,000                                                    7,800
6 Huyện Tân Yên 450,000                                                    5,400
7 Huyện Yên Thế 400,000                                                    3,840
8 Huyện Lục Nam 450,000                                                    4,320
9 Huyện Lục Ngạn 400,000                                                    3,840
10 Huyện Sơn Động 350,000                                                    2,100