Bạn đang ở đây

CCN Già Khê,huyện Lục Nam

CCN Già Khê,huyện Lục Nam, diện tích quy hoạch hiện tại 32,12ha. 

 

CỤM CÔNG NGHIỆP GIÀ KHÊ,HUYỆN LỤC NAM
STT   Nằm ở phía Đông Bắc của thị trấn Đồi Ngô,huyện Lục Nam  
1 Vị trí Phía đông: Giáp cánh đồng xã Tiên Nha
Phía tây: Giáp đường quy hoạch và khu dân cư
Phía nam: Giáp sông Lục Nam
Phía bắc: Giáp khu dân cư hiện trạng
2 Diện tích 32,12ha
3 Lĩnh vực kêu gọi đầu tư Là cụm công nghiệp nhẹ với các ngành chủ yếu là:sản xuất nhựa;bao bì;chế biến nông lâm sản;thực phẩm;cơ khí.  
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP
Tên công ty Ngành nghề hoạt động
1 Công ty Cổ phần giấy Mạnh Đạt Sản xuất giấy Krap
2 Công ty TNHH Khải Thừa Sản xuất vỏ bao bì
3 Công ty TNHH Hoa Hưng Sản xuất vỏ bao bì
4 Công ty TNHH Vượng Cường Sản xuất vật liệu xây dựng
5 Công ty TNHH Khải Thần Sản xuất nhựa