Bạn đang ở đây

CCN Đoan Bái, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa

CCN Đoan Bái, xã Đoan Bái,huyện Hiệp Hòa, diện tích quy hoạch hiện tại là 42,82ha. 

 

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐOAN BÃI-XÃ ĐOAN BÁI-HUYỆN HIỆP HÒA
STT   Nằm ở phía Đông Nam xã Đoan Bái,huyện Hiệp Hòa  
1 Vị trí Phía đông: Giáp xã Việt Tiến,huyện Việt Yên
Phía tây: Giáp đường liên xã
Phía nam: Giáp khu dân cư thôn An Hòa,xã Đoan Bái
Phía bắc: Giáp quốc lộ 37
2 Diện tích 42,82ha
3 Lĩnh vực kêu gọi đầu tư Là cụm công nghiệp nhẹ với các ngành chủ yếu:Các ngành dệt may;chế biến nông sản thực phẩm;cơ khí;da giày;sản xuất vật liệu xây dựng;tiểu thủ công nghiệp;..  
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP
Tên công ty Ngành nghề hoạt động
1 Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu