Bạn đang ở đây

CCN Bãi Ổi,xã Dĩnh Trì,TP Bắc Giang

CCN Bãi Ổi,xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, diện tích quy hoạch hiện tại 12ha. 

CỤM CÔNG NGHIỆP BÃI ỔI,XÃ DĨNH TRÌ,THÀNH PHỐ BẮC GIANG
STT   Thuộc thôn Bãi Ổi,xã Dĩnh Trì,Tp Bắc Giang  
1 Vị trí Phía đông: Giáp ruộng canh tác xóm Màu,xã Thái Đào,LG
Phía tây: Giáp khu dân cư và đường liên xã thôn Bãi Ổi
Phía nam: Giáp Quốc lộ 31
Phía bắc: Giáp xóm Màu,xã Thái Đào, huyện Lạng Giang
2 Diện tích 12ha
3 Lĩnh vực kêu gọi đầu tư Chế biến gỗ;gỗ mỹ nghệ;cơ khí chế tạo máy;linh kiện điện tử;các ngành công nghiệp phụ trợ  
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP