Bạn đang ở đây

Khu-Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang đã quy hoạch 6 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích gần 1.400 ha, trong đó có 4 KCN đã được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ và đang thu hút đầu tư gồm các KCN: Đình Trám; Quang Châu; Vân Trung; Song Khê - Nội Hoàng và 2 KCN đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết là Việt – Hàn và KCN Hòa Phú. Ngoài các KCN, tỉnh Bắc Giang đã quy hoạch 37 cụm công nghiệp, tổng diện tích gần 786 ha được bố trí gần các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện thuận lợi về giao thông, cấp điện, cấp nước và thu hút lao động.