Bạn đang ở đây

IPC Bắc Giang

 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BẮC GIANG

 

VĂN PHÒNG:

     164 Đường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

     Tel:  0240 854 980;                 DĐ: 0912 029 855 ( Giám đốc TT )

     Fax : 0240 857 291.                 Email: bcc.bg@hn.vnn.vn

 

* SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Quyết định thành lập số: 43/QĐ-UB ngày 09/5/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trên cơ sở tổ chức lại của Trung tâm tư vấn phát triển doanh nghiệp Bắc Giang trước đây (1992).

Ngày 30 tháng 7 năm 2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có quyết định số 81/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Là đơn vị thành lập sớm nhất thực hiện chức năng tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng (ngay từ năm 1992). Hàng năm tổ chức nhiều lớp đào tạo tập huấn nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, pháp luật kinh tế, học tập các Nghị quyết, Nghị định, Thông tư của Nhà nước liên quan cho các cán bộ quản lý và điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Được các cấp lãnh đạo, các Ban, Ngành trong tỉnh đánh giá cao, có hiệu quả tốt trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và được cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh tin tưởng và ghi nhận.

Trung tâm có đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo chính quy tại các Trường Đại học trong và ngoài nước, có kinh nghiệm, đủ năng lực, khả năng tư vấn tốt, hiệu quả 4 lĩnh vực hoạt động nói trên. Đã tư vấn đầu tư nhiều công trình phức tạp, hiện đại trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Trung tâm có lực lượng cộng tác viên là những người có kiến thức và kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, đã hoạt động nhiều năm trong nghề tư vấn xây dựng.

Trung tâm có mối quan hệ cộng tác tốt với các Trường đại học ở Hà Nội; các Cục, Vụ, Viện của Trung ương, một số Tổ chức quốc tế ... đã cùng triển khai tư vấn đầu tư cho nhiều dự án của các Nhà đầu tư và Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trong những năm 2001-2015 đã tham mưu giúp Sở Kế hoạch & Đầu tư; UBND tỉnh thực hiện tốt các chương trình xúc tiến đầu tư. Giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh. Tổ chức các cuộc hội thảo nhằm vận động thu hút đầu tư và giới thiệu đối tác đầu tư đạt kết quả tốt.

Đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ đầu tư cho các Nhà đầu tư như : cung cấp các thông tin, dữ liệu, các văn bản liên quan và cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng ( tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, tổng dự toán...).

Trung tâm đã tích cực hỗ trợ cho các hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh kể từ khi Đại hội thành lập đến nay với trên 600 Hội viên chính thức tham gia. Từ xây dựng ý tưởng thành lập CLB ban đầu, đến việc thành lập Ban vận động, hỗ trợ viết Điều lệ, Tổ chức Đại hội và sau đó luôn đứng bên cạnh hỗ trợ cho mọi hoạt động của Ban chủ nhiệm, các Chi hội và Tiểu ban chuyên môn. Năm 2007 CLB được đổi tên thành Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang, tạo nên hoạt động của Hiệp hội luôn sôi nổi, hữu ích, có sức thuyết phục lôi cuốn cao các Hội viên HH doanh nghiệp. Do vậy các Hội viên đều tích cực, tự giác tham gia nhiệt tình. HH làm cầu nối giữa các Doanh nghiệp với các cơ quan chức năng Nhà nước của tỉnh, phản ánh kịp thời những khó khăn bức xúc của các doanh nghiệp thường gặp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đề xuất các biện và kiến nghị kịp thời để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh. Tạo nên sự gắn kết giữa cộng đồng, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tỉnh tốt, hiệu quả. Đây là một tổ chức xã hội của các doanh nghiệp trong tỉnh, tuy mới ra đời nhưng đã phần nào đáp ứng được nguyện vọng của các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay. Được UBND tỉnh, các Ban, Ngành và cộng đồng các doanh nghiệp đánh giá cao.

 

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

           - Xúc tiến đầu tư .

          - Tư vấn đầu tư xây dựng, hỗ trợ đấu thầu.

- Tư vấn hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp.

    

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC :

 

1. Lãnh đạo Trung tâm

1.1. Giám đốc: Trần Đức Khiêm

 

Điện thoại: 0912.029.855     - Email:khiemtd_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2. Phó giám đốc: Đặng Đức Doanh

Điện thoại: 0915.248.444    - Email: doanhdd_ skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3. Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Trung

Điện thoại: 0945.103.108    - Email: trungnx_ skhdt@bacgiang.gov.vn

1.4. Phó giám đốc: Đồng Anh Quân

Điện thoại: 0904.109.996    - Email: quanda_ skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN :

 2.1.Phòng Xúc tiến đầu tư :

    + Trưởng phòng : Đặng Quang Dương

Điện thoại : 0904.014.579    - Email : duongdq_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại : 0983.874.257    - Email : huongntt_ skhdt@bacgiang.gov.vn

  * Chức năng, nhiệm vụ:

-  Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư.

-  Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đề án 1 cửa liên thông.

- Tổ chức giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh; Tổ chức vận động thu hút đầu tư, giới thiệu tìm đối tác đầu tư.

-  Cung cấp thông tin về định hướng, quy hoạch, cơ chế, chính sách, ưu đãi đầu tư.

- Tư vấn lựa chọn lĩnh vực đầu tư, địa điểm đầu tư.

-  Cung cấp các văn bản, biểu mẫu hỗ trợ xúc tiến đầu tư.

 

2.2.Phòng tư vấn đầu tư xây dựng và hỗ trợ đấu thầu:

   + Trưởng phòng: Đoàn Văn Ninh

Điện thoại : 0983.602.885    - Email : ninhdv_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 * Chức năng, nhiệm vụ:

-  Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn lập dự án đầu tư ; tư vấn khảo sát; tư vấn giám sát; tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công về xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây và trạm.

- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư; đăng ký ưu đãi đầu tư.

- Tư vấn triển khai dự  án đầu tư: Lập hồ sơ xin giao hoặc thuê đất; hồ sơ các dự án.

- Hỗ trợ đấu thầu: Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; Lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

                                                                                                                            

2.3 Phòng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp :

     + Trưởng phòng: Ngô Tiến Thành

Điện thoại : 0988.369.166    - Email : thanhnt_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 * Chức năng, nhiệm vụ:

-  Tư vấn xúc tiến khởi sự và phát triển hoàn thiện doanh nghiệp.

-  Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề để phát triển doanh nghiệp.

-  Tư vấn phát triển sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp.

2.4. Phòng hành chính kế toán:

      + Trưởng phòng: Bùi Thị Mai

Điện thoại : 0914.491.056    - Email : maibt_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 * Chức năng, nhiệm vụ:

-  Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức sắp xếp và điều hành hoạt động của cơ quan bao gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế; công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; thi đua - khen thưởng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...