Bạn đang ở đây

Lĩnh Vực Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ  KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU T­Ư DỰ KIẾN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
I LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - DU LỊCH        
1 Trung tâm Thương mại – Dịch vụ kết hợp xây dựng nhà ở thương mại, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ 1 phần lô số TM5 (khu Thế giới trẻ thơ) 4.180m2 Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
2 Trung tâm Thương mại – Dịch vụ kết hợp xây dựng nhà ở thương mại, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ

1 phần lô số TM8

(trụ sở cũ của Sở Nội vụ và Y tế)

5.821m2 Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
3 Trung tâm Thương mại – Dịch vụ kết hợp xây dựng nhà ở thương mại, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ

1 phần lô số TM8

(trụ sở cũ của sở Tư pháp và Đài Phát thanh & TH tỉnh)

3.398 m2 Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
4 Xây dựng chợ đầu mối bán buôn nông sản Xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang 2 ha 50 100% Vốn nhà đầu tư
5

Khu du lịch sinh thái

Hồ Cấm Sơn 

Huyện Lục Ngạn Theo dự án Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
6 Sân Golf Xã Trung Sơn và Mai Hương, huyện Việt Yên 200 ha Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
7 Công viên văn hóa tỉnh Bắc Giang Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang Theo dự án Theo dự án PPP
8 Đầu tư hạ tầng du lịch núi Nham Biền Dãy núi Nham Biền, huyện Yên Dũng Theo dự án Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
9 Công viên Vĩnh hằng và Đài hóa thân hoàn vũ tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Nam 50 70 PPP